Vysokonapäťové transformátory

Vysokonapäťové prístrojové transformátory hrajú dôležitú úlohu v prenosovej a distribučnej sieti, kde sa používajú na izoláciu meracích a ochranných zariadení od vysokého napätia, ako aj pre transformáciu merania prúdov a napätia na hodnoty primerané na meranie a nástrojov ochrany v rámci definovaných tried presnosti.
 
• Pri úrovniach napätia od Um=72,5 kV do Um=800 kV
• Flexibilný dizajn – pripravenosť a ochota vyhovieť požiadavkám zákazníkov
• Výroba prístrojových transformátorov od roku 1947
• Navrhnuté na najmenej 50 rokov životnosti
• Bez potreby údržby