Elektromer MT860

Výkonný systém merania pre najnáročnejšie aplikácie

Presný, spoľahlivý a robustný elektromer, ktorý spĺňa potreby spoločností výkonnej generácie, prenosných sietí, podstaníc a sieťovo spojených komerčných a industriálnych spotrebiteľov. Toto zariadenie je dostupné v regálovej alebo nástennej montáži, a bol navrhnutý na dosahovanie maximálneho výkonu v najnáročnejších prostrediach, kde nie je priestor na chyby.

Vlastnosti:

• Vylepšené funkcie merania kvality výkonu
• Možnosť „čítania bez energie“ cez optický port
• Vylepšená štruktúra TOU
• Funkcia proti manipulácii
• Zníženie napätia, detekcia poklesu a nárastu
• Fotovoltaicky kompatibilný dizajn
• Recyklovateľný obalový materiál

Elektromer MT860