Elektromer MT691

Zasúvací inteligentný elektromer (eHZ)

Tento trojfázový elektromer bol vyvinutý špeciálne pre nemecký trh a pre použitie v domácnostiach a menších komerčných prostrediach. Jeho kompaktne navrhnutý kryt zo samozhášajúceho polykarbonátu zjednodušuje a zrýchľuje inštalačné procesy. Zariadenie ponúka kompletnú ochranu proti fyzickej manipulácii a neautorizovanému prístupu k dátam. MT691 je v plnom súlade s požiadavkami FNN MS2020, ktoré definujú nemecký inteligentný merací štandard.

Vlastnosti:

• Vysoká presnosť a dlhodobá stabilita meracieho systému
• Spoľahlivé zariadenie s dlhým životným cyklom
• Fotovoltaicky kompatibilný dizajn
• Dvojriadkový informačný displej
• Optické rozhranie

Elektromer MT691