Elektromer ME174

Perfektná kombinácia funkčnosti na vysokej úrovni a ekonomickej životaschopnosti.
Polyfázový MT174 je vybavený komunikačným rozhraním RS, ktoré umožňuje automatizované čítanie meraní a pripravuje elektromer na použitie v systémoch AMI. Rozsiahle funkcie proti neoprávneným úpravám poskytujú maximálnu ochranu pre cenné namerané dáta. Vysokokvalitný výrobný proces umožňuje elektormeru dodať potrebný výkon, ktorý je očakávaný v rezidenčných a malých komerčných prostrediach.

Vlastnosti:

• Až do 4 taríf
• Rozšírený profil zaťaženia
• Čas použitia (TOU) – vnútorná tarifikácia
• Hodiny s reálnym časom
• Ekologicky šetrná likvidácia

Elektromer MT174