Elektromer ME172

Kompaktne navrhnutý jednofázový multifunkčný elektromer.
S ľahkým a kompaktným dizajnom je ME 172 dokonalý pre rezidenčnú, a taktiež menšiu komerčnú aplikáciu. Optické rozhranie a možnosť čítania bez prúdu umožňujú prístup k nepretržitému meraniu dát a poskytujú užitočnú databázu na ďalšie použitie. Funkčnosť profilu zaťaženia elektromeru tak robí plánovanie a rozsiahlu analýzu spotrebiteľského modelu ešte efektívnejšie.

Vlastnosti:

• Až do 4 taríf
• Fotovoltaicky kompatibilný dizajn
• BS alebo DIN kryt
• Podsvietený LCD displej
• Ochrana proti podvodom

Elektromer ME172